Python, تازه کار, کد نویسی

آموزش Python – بخش اول

در این سری آموزشی می خواهیم مقدمات برنامه نویسی python را آموزش دهیم تا بتوانید تا حدودی با برنامه نویسی Python آشنا شوید

تابع main

ابن تابع , تابع اصلی برای اجرای سایر توابع در python می باشد. تعریف تابع با کلمه دستوری def شروع شده و بعد از آن main() آورده می شود . دستور ….. اجازه اجرای سایر توابع را به ترتیب اولویت در تابع main می دهد . این نکته را باید مد نظر بگیرید که بدون این دستور توابع دیگر در قسمت main اجرا نخواهند شد

خروجی بالا کلمه First Run را در خروجی چاپ می کند.

 

Space

تمام کد هایی که در توابع تعریف می شوند اگر از چند خط تشکیل شده باشند باید فاصله آن ها یکسان باشد . به عنوان مثال اگر در دستور قبل دو print متفاوت داشته باشیم و این دو دستور در یک حد فاصله نباشند اجرای برنامه با خطا مواجه می شود

قطعه کد بالا به خاطر همسان نبودن فاصله ها والد print دوم را نمی تواند پیدا کند و با خطا مواجه می شود.

هر دستوری که در موازات تابع main قرار بگیرد زودتر از دستور های داخل تابع main اجرا می شود به عنوان مثال در کد زیر ابتدا print دوم و سپس اولی اجرا می شود

 

دستورات یک خطی را می توان مستقیما جلوی تابع نوشت و نیاز به نوشتن در خط جداگانه ای نیست

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.