level, Swift, تازه کار

اشکال مختلف دستوری در swift

در این مبحث آموزشی می خواهیم اشکال مختلف دستوری را برایتان شرح دهیم

این پست به مرور به روز خواهد شد.

تعریف Dictionary

دیکشنری یک شی دارای کلید و مقدار است که از طریق کلید می توانیم مقدار متناظر آن را به دست آوریم . شکل کلی آن به صورت زیر تعریف می شود.

برای مثال ما متغییر دیکشنری زیر را به صورت آرایه ای از کلید های Int و مقادیر String تعریف می کنیم

حالت دوم تعریف دیکشنری به صورت زیر می باشد.

به عنوان مثال همان متغییر بالا را به این صورت تعریف می کنیم.

 

تعریف آرایه

آرایه ها مجموعه ای از متغییر های یک نوع هستند و حالت کلی آن به صورت زیر تعریف می شود.

حالت خلاصه تر آن به صورت زیر می باشد

دو شرط پشت سر هم

گاهی اوقات پیش می آید که دو یا چند شرط پشت سر هم اجرا کنید این کار را می توانید به دو صورت انجام دهید . حالت اول که حالت کد نویسی معمول می باشد به صورت زیر می باشد.

در حالت خلاصه تر آن می توانید شرط ها را با ویرگول از هم جدا کرده و پشت سر هم به ترتیب اولویت از بیرون به داخل قرار دهید

دستور if elseیک خطی

اگر دستورات درون if و else شما هر کدام یک خط می باشند می توانید ان را خلاصه تر بنویسید . در حالت کلی دستور if else به صورت زیر می باشد.

حالت خلاصه شده آن را می توان به صورت زیر نوشت

دستور یک خطی  if object != nil return object

این دستور نیز اگر در statement آن فقط یک خط داشته باشید می توانید به صورت زیر بنویسید . ابتدا حالت کلی را برایتان می نویسم و سپس حالت خلاصه شده ان

حال شکل خلاصه آن به صورت زیر می باشد.

تولید حلقه for

فرض کنیم که می خواهیم حلقه ای مانند زیر تولید کنیم

متدی به نام stride داریم که تولید یک آرایه از یک عدد برای شروع تا یک عدد برای پایان و فواصل آن را مشخص می کند . حلقه بالا را در سویفت به صورت زیر تولید می کنیم

تعریف tuple ها

فرض کنیم متغییری داریم که در آن سه مقدار محتلف می خواهیم ذخیره کنیم ( مثلا طول و عرض و ارتفاع در یک شی) . برای این کار می توان به صورت زیر تاپل را تعریف کرد :

حال می توان مقادیر موجود در متغییر بالا را درون سه متغییر جدا به صورت زیر وارد کرد

تاپل را می توان به عنوان خروجی یک متد در نظر گرفت و چند متغییر به بیرون پاس داد

این مبحث به مرور بروز خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.